ثبت شماره سریال دستگاه

ضمن تشکر و تقدیر از خرید و حسن اعتماد شما از محصولات چاتیز، جهت فعال سازی ضمانت دستگاه، اطلاعات زیر را به دقت وارد نموده و بر روی دکمه ثبت کلیک نمایید.

توجه: عدم ثبت شماره سریال دستگاه پس از خرید محصول، به منزله خارج شدن گارانتی می باشد.