فرم طراحی سیستم پمپ آب خورشیدی چاتیز

 جهت استعلام قیمت و طراحی سیستم پمپ آب خورشیدی چاتیز، فرم زیر را پر کنید:

سوالات 1 تا 4 را بر اساس تصویر پاسخ دهید:

توجه داشته باشید در صورت استفاده در شب می بایست از باتری استفاده کنید که هزینه تمام شده سیستم را به مراتب افزایش می دهد.