کسب نمایندگی فعال از سراسر کشور

شرکت تابان گستر آرمان چاتیز تنها تولید کننده ژنراتور خورشیدی سبک و قابل حمل در ایران بوده که هم اکنون در سرتاسر کشور در حال گسترش می باشد . از شما دعوت می شود تا با پیوستن به خانواده چاتیز و سرمایه گذاری در یک مدل کسب و کار که هم مورد احترام است و هم سود آور ، ما را در مسیر توسعه ملی همراهی نمایید . اگر روحیه کار آفرینی دارید اینجا نقطه شروع خوبی است.